Završeni projekti su ono što nas čini ponosnima, ono odakle najviše učimo i ono što nas pokreće. Sve realizovane aktivnosti predstavljaju satisfakciju, ali i veliku odgovornost i obavezu da nastavimo dalje.

13.05.2013. - Medicinari u Prokuplju potpisivali donorske kartice

31.12.2012. - Humanitarno veče za Tijanu Ognjanović

14.12.2012. - Humanitarna akcija pomoći deci koja žive i rade na ulici Ne zaboravimo!

28.11.2012. - Humanitarno društvo „Nezaboravak“ i njegov predsednik Vladimir Marković dobitnici prestižne evropske nagrade

15.06.2012. - Humanitarno društvo „Nezaboravak“ dobitnik prestižne nagrade „Gran Pri biznis partner 2012“ u regionu jugoistočne Evrope.

09.05.2012. - Potpisivanje donorskih kartica u Nišu

30.12.2011. - Poseta Zavodu za vaspitanje dece i omladine „Beograd“

16.12.2011. - Poseta domu „Sveta Petka“ iz Izvora kod Paraćina

29.11.2011. - Humanitarno veče Neka život traje! na kome je započeta šestomesečna akcija potpisivanja kartica za doniranje organa

10.10. 2011. - Humanitarno društvo „Nezaboravak“ iz Beograda je organizovalo dobrotvornu akciju pod nazivom „S Ljubavlju Hilandaru“, koja ima za cilj da se prikupe finansijska sredstva za obnovu Manastira Hilandar na Svetoj Gori.

28.04.2011. - Organizovana akcija pomoći Zavodu za brigu o deci i omladini Beograd

26.04.2010. - Sistematski pregled štićenika "Svratišta"

19.04.2010. - Poseta manastiru Ravanici

14.04.2010. - Akcija dobrovoljnog davanja krvi

24.07.2009. - "Nezaboravak" uručio pomoć dečijoj klinici u Nišu

10.07.2009. - "Nezaboravak" donirao sredstva manastiru Visoki Dečani

09.05.2009.- Povodom nove akcije "Za zdravu decu Srbije", humanitarno društvo „Nezaboravak“ održalo je u Kristalnoj dvorani hotela Hyatt okupljanje svih ljudi dobre volje, koji su svojim donacijama pomogli Domu za decu i omladinu ometenu u razvoju u Gračanici kao i ugroženim srpskim porodicama sa više dece na području Kosova i Metohije.

04.12.2007. Uručenje donacije predstavnicima doma za decu i omladinu ometenu u razvoju - Kulina

08.10.2007. - Humanitarno društvo "Nezaboravak" pokrenulo je inicijativu da roditelji dece sa ometenim razvojem dobiju status zaposlenih i redovnu platu, akciju je podržao ministar Rasim Ljajić." Predstavnici udruženja „Nezaboravak“ tražiće od države da roditelje dece ometene u razvoju oslobodi svih drugih obaveza i obezbedi im status zaposlenih osoba, kao i redovna mesečna primanja u visini prosečne plate u republici.

27.09.2007. Na humanitarnoj večeri u hotelu "Interkontinental" saklupljeno je oko 20.000 evra humanitarne pomoći. Mnogobrojnim gostima se pozdravnim govorom obratio predsednik humanitarnog društva Vladimir Marković.

Poveratak na početnu stranu

Completed projects are what makes us proud, what we most learn from and what drives us all. All realized activities entail satisfaction, but also a great responsibility and obligation to continue our struggle.

13.05.2013. - Medics in Prokuplje were signing the donor cards

31.12.2012. - Humanitarian evening for Tijana Ognjanović

14.12.2012. - Humanitarian action for helping children who live and work on the street - Let's not forget!

28.11.2012. - Charity "Nezaboravak" and its president Vladimir Marković, the winners of the prestigious European award

15.06.2012. - Charity "Nezaboravak" – the winner of the prestigious award "Grand Prix Business Partner 2012" in the region of South-eastern Europe

09.05.2012. - Signing of the donor cards in Niš

30.12.2011. – A visit to the Institute for the Education of Children and Youth "Belgrade"

16.12.2011. – A visit to the care home "Sveta Petka" in Izvor near Paraćin

29.11.2011. - Humanitarian evening ‘Let life go on!’ where the six-month campaign of organ donation cards signing started

10.10.2011. - The humanitarian organization "Nezaboravak" organized a charity event titled "With Love to Hilandar," aiming to raise funds for the restoration of Hilandar Monastery on Athos.

28.04.2011. - The aid campaign was coordinated for the Institute for the Care of Children and Youth in Belgrade.

26.04.2010. - The charity organization "Nezaboravak" organized the general medical check-up for the beneficiaries of the shelter "Svratište"

19.04.2010. - Organized visit to the Ravanica Monastery.

14.04.2010. - The voluntary blood donation was organized by "Nezaboravak".

24.07.2009. - "Nezaboravak" delivered assistance to the children's clinic in Niš.

10.07.2009. - "Nezaboravak" provided funds as a donation to the Visoki Dečani Monastery.

09.05.2009 - On the occasion of the new campaign "For the Healthy Children of Serbia", the charity organization "Nezaboravak" held a gathering of all people of goodwill in the Crystal Hall of the Hyatt Hotel. The participants, with their donations, helped the Institution for Children and Youth with Developmental Disabilities in Gracanica, as well as vulnerable Serbian families with multiple children in the Kosovo and Metohija region.

04.12.2007. - The donation was handed over to representatives of the Home for Children and Youth with Developmental Disabilities - Kulina.

08.10.2007 - The humanitarian organization "Nezaboravak" will launch an initiative for parents of developmentally challenged children to receive employed status and a regular salary. Representatives of the association 'Nezaboravak' will request from the state to relieve parents of developmentally challenged children of all other obligations and provide them with employed status, as well as regular monthly income equal to the average salary in the country.

27.09.2007. - Approximately 20.000 euros in humanitarian aid were gathered during a charitable evening at the "Intercontinental" hotel. The president of the humanitarian organization, Vladimir Marković, addressed the numerous guests with a welcome speech.

 

Back