Humanitarno društvo „Nezaboravak“, čiji je zaštitni znak buketić sačinjen od tri cvetića Nezaboravka, osnovano je još 2007. godne sa namerom da realizuje različite aktivnosti u oblasti humanitarnog rada i pružanja pomoći svakom građaninu Republike Srbije bez obzira na veru, naciju, rasu i pol. „Nezaboravak“ je od svog nastanka u svojim aktivnostima imao nekoliko kraćih pauza i izmena, ali ostao je veran i dosledan ideji da bezrezervno pomaže onima kojima je pomoć najpotrebnija. Ideja vodilja humanitarnog društva „Nezaboravak“ predstavlja imperativ i srž svake sprovedene i planirane aktivnosti, a definisana je sledećim ciljevima iznetim u statutu društva:

  1. Organizovanje i pružanje materijalne pomoći i podrške socijalno ugroženima, izbeglicama, prognanicima, invalidima rata, hendikepiranim licima, deci, starim licima i drugim socijalno marginalnim grupama
  2. Podrška projektima koji za cilj imaju zapošljavanje, prikupljanje i raspodelu novčanih sredstava, lekova, invalidskih pomagala, hrane, odeće i obuće od fizičkih i pravnih lica iz zemlje i inostranstva
  3. Podizanje kulturnog nivoa i pružanje pomoći izuzetnim talentima

Radi ostvarivanja ciljeva, humanitarno društvo „Nezaboravak“ organizuje seminare za volontere i koordinatore humanitarne delatnosti, materijalno pomaže starim i nemoćnim osobama, pomaže socijalno ugrožene osobe, decu i stare, porodice i socijalno marginalne grupe, organizuje humanitarne akcije i pomoć, objavljuje knjige, brošure i drugi matereijal u štampanom i elektronskom obliku i održava veze sa sličnim organizacijama u zemlji i inostranstvu.

Humanitarno društvo „Nezaboravak“ je i osnovano da ne zaboravi sve one kojima je pomoć, ne samo države, neophodna i koja će im pokazati da ljudska, humanistička solidarnost jeste konstanta civilizovanog trenutka, jeste konstanta ljudi koji ne misle samo o sebi i svojim interesima, jeste konstanta socijalno odgovornih pojedinaca koji to čine iz najdubljih filantropskih poriva, sa željom da se probudi osećaj kod svih koji slična osećanja imaju i da se organizovanije nego do sada posvećuju davanju, a ne uzimanju.

 

 

Povratak na početnu stranu

The charitable organization  "Nezaboravak", whose symbol is a bouquet made of three forget-me-not flowers, was founded in 2007 with the idea of  implementing different activities in the field of charity, and providing assistance to every citizen of the Republic of Serbia, regardless of religion, nation, race and gender. Since its inception, "Nezaboravak" has suspended and modified its activities several times, but it has remained faithful to the idea of unreservedly helping those who are most in need. The governing principle of the charity "Nezaboravak represents the imperative and the core of every implemented and planned activity, and is defined by the following goals stated in the organization's statute:

  1. Organizing and providing material aid and support to the socially vulnerable, refugees, exiles, war invalids, people with disabilities, children, the aged, and other socially marginalized groups;
  2. Supporting projects aimed at employment, collection and distribution of funds, medicines, disability aids, food, clothing and footwear provided from individuals and legal entities from the country and abroad;
  3. Supporting cultural development and providing assistance to the exceptionally talented.

In order to achieve its goals, the charity "Nezaboravak" organizes seminars for the volunteers and coordinators of charitable activities, materially helps the aged and infirm, helps socially vulnerable people, children and the aged, families and socially marginalized groups, organizes charitable activities and aid, publishes books, brochures and other materials in print and electronic form, and maintains connections with similar organizations in the country and abroad.

The charitable organization "Nezaboravak" was founded not to forget those in need, showing that solidarity is present and shown by people who do not take care only of themselves and their interests. It is also shown by socially responsible individuals who are motivated by the deepest philanthropic urges and a strong desire to motivate other people to dedicate themselves to giving and charitable work.

 

 

 

 

Back